Ταχυμεταφορές Λεκωσίας

SEND PARCEL

Η Svelta Courier Services παρέχει υπηρεσίες ταχυμεταφορών στη Λευκωσία όπως και σε όλη την Κύπρο. Μπορεις να διευθετήσεις παραλαβή ή αποστολή ενός πακέτου σε όλες τις περιοχές της Επαρχίας Λευκωσίας οι οποίες αναφέρονται και αναλυτικά πιο κάτω.

Ταχυμεταφορές Λεκωσίας

Η Svelta Courier Services παρέχει υπηρεσίες ταχυμεταφορών στη Λευκωσία όπως και σε όλη την Κύπρο. Μπορεις να διευθετήσεις παραλαβή ή αποστολή ενός πακέτου σε όλες τις περιοχές της Επαρχίας Λευκωσίας οι οποίες αναφέρονται και αναλυτικά πιο κάτω.

SEND PARCEL

Δήμοι και Κοινότητες Λευκωσίας

Οι Svelta Courier Services παραλαμβάνει και παραδίδει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιοχές στην Λευκωσία: